PhD student representatives at ABE school

PhD Student Council

  • Chairperson: Pouriya Parsanezhad
  • Vice-chairperson: N/A

Strategic council

  • Chairperson: Andreas Sjölander
  • Vice-chairperson: Pouriya Parsanezhad

Doctoral studies council

  • Chairperson: Asifa Iqbal
  • Vice-chairperson: Rajabu Hamisi Mohamed

Executive group

  • Chairperson: Pouriya Parsanezhad
  • Vice-chairperson: Andreas Sjölander

PADs

Arkitektur

Current: Helen Runting

Current: Helena Westerlind

Byggvetenskap

Current: Johan Spross

Geodesi och geoinformatik

Current: N/A

Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och miljö (Också på ECE)

This is a special department that is shared with ECE school.

Current: N/A

Konst, teknik, design

Current: N/A

Mark- och vattenteknik

Current: Caroline Karlsson

Current: Md Annadozzaman

Planering och beslutsanalys

Former: Marie Hårsman (Mia) Wahlström

Samhällsbyggnad: Management, ekonomi och juridik

Current: Pouriya Parsanezhad

Transportvetenskap

Current: Jayanth Raghothama