PhD student representatives at ECE school

PhD Student Council

N/A

PADs

Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och miljö (Också på ABE)

This is a special department that is shared with ABE school.

Current: Per Fagrell