THS policy documents

Regulating documents set by the student union council

Country codes according to ISO 639-1

General
THS Stadgar/Statutes  (link)

THS Reglemente/Bylaws (link)

THS Budget/Budget (link)

THS Verksamhetsplan/Operational plan (link)

Policies

THS Alkohol- och drogpolicy|Alcohol and drug policy (link)

THS Ekonomi | Economic (link)

THS Jämlikhet, mångfald och lika villkor | Equality, Diversity and Equal Treatment (link)

THS Klimat och miljö | Climate and Environment (link)

THS Medlemsförmåner | Membership benefits (link)

THS Restaurang- och evenemangsverksamhet | Restaurants and events (link)

THS Sång | Song (link)

THS Valberedningen | Nomination committee  (link)

Åsikter | Views

PMs set by the student union board

PM för Arvoderingsprinciper | Remunerations (link)

PM för Delegationsordning (link)

PM för Fanborg (link)

PM för Personuppgiftshantering (link)

PM för Formella dokument (link)

PM för Nymble & Osqvik (link)

PM för Påverkansarbete | Influence work (link)

PM för Bolag (link)

PM för Utmärkelser (link)

PM för Val och nomineringar (link)

Aktuella styrdokument för Paraplyorganisationer där THS medverkar.

Stockholms Studentkårers Centralorganisation, SSCO

Sveriges teknologkårer i samverkan, REFTEC (.docx || .pdf)

Sveriges Förenade Studentkårer, SFS