THS policy documents

Regulating documents set by the student union council

Country codes according to ISO 639-1

General
THS Stadgar/Statutes  (swe .docx || swe .pdf || eng .docx || eng .pdf)

THS Reglemente/Bylaws (swe .docx || swe .pdf || eng .docx || eng .pdf)

Sektionernas sammansättning / Chapter structure (.docx )

THS Vision (swe .docx || swe .pdf || eng .docx || eng .pdf)

THS Åsiktsdokument (swe.docx || swe .pdf || eng .docx || eng .pdf)

Policies
THS Alkohol- och drogpolicy/Alcohol and drug policy (swe. docx || swe .pdf || eng .docx || eng .pdf)

THS Ekonomipolicy/Economic policy (swe .docx || swe .pdf || eng .docx || eng .pdf)

THS JML-policy/Equality policy (swe .docx || swe .pdf || eng .docx || eng .pdf)

THS Sångpolicy/Song policy (swe .docx || swe .pdf || eng .docx || eng .pdf)

THS Valberedningspolicy/Policy for the Nomination Commitee (swe .docx || swe .pdf || eng .docx || eng .pdf)

THS Policy för medlemsförmåner/Policy for membership benefits (swe .docx || swe .pdf || eng .docx || eng.pdf)

Lämplighetsprofil för Kårpresidiet/Suitability Profile for the Union Presidium (swe .docx || swe .pdf || eng .docx || eng .pdf)

PMs set by the student union board

PM för PM, 180222. (.docx,|| .pdf)

PM: Kommunikationsarbete 170213 (.docx,||.pdf  || eng .docx || eng .pdf)

PM för THS Miljöarbete, 151130. (.docx,||.pdf)

PM för katalogisering, arkivering och numrering av beslut och protokoll, 180222 (.docx,|| .pdf)

PM för THS fastigheter, 170307. (.docx,|| .pdf)

PM för THS Restaurang- och Evenemangskoncept, 140428 (.pdf)

PM för utmärkelser, 161101 (.doc|| .pdf)

PM för THS Bolag, 170504 (.docx || .pdf  || eng .docx || eng .pdf)

PM för THS fanborg, 170329. (.docx,||.pdf)

PM för utdrag ur medlemsregistret, 170207. (.docx,||.pdf  || eng .docx || eng .pdf)

PM för val, 160516 (.docx,||.pdf)

PM för THS arbetsprinciper, 161129 (.docx||.pdf  || eng .docx || eng .pdf)

PM för påverkansarbete, 171114 (.docx||.pdf)

PM för delegation, 191203 (.docx||.pdf) – 180502 (.docx||.pdf)

Arbetsbeskrivningar Kårledningen

Meeting Documents

Student Union Council

Kårfullmäktiges Mötesordning(.docx || .pdf)

Kårfullmäktiges Planering(.docx || .pdf)

1819-KF-01, 2018-10-10: Kallelse(.docx || .pdf), Handlingar(.docx || .pdf), Protokoll(.docx || .pdf)
1819-KF-02, 2018-12-06: Kallelse(.docx || .pdf), Handlingar(.docx || .pdf), Protokoll(.docx || .pdf)
1819-KF-03, 2019-02-18: Kallelse(.docx || .pdf), Handlingar(.docx || .pdf), Protokoll(.docx || .pdf)
1819-KF-04, 2019-03-21: Kallelse(.docx || .pdf), Handlingar(.docx || .pdf), Kompletterande handlingar (.docx || .pdf), Protokoll(.docx || .pdf)
1819-KF-81, 2019-04-11: Kallelse(.docx || .pdf), Handlingar(.docx || .pdf), Kompletterande handlingar (.docx || .pdf), Protokoll(.docx || .pdf)
1819-KF-05, 2019-05-16: Kallelse(.docx || .pdf)

Student Union Board

1819-KS-01, 2018-10-20: Kallelse(.docx || .pdf), Handlingar(.docx || .pdf), Kompletterande handlingar(.docx || .pdf), Protokoll(.docx || .pdf)
1819-KS-02, 2018-11-6/7: Kallelse(.docx || .pdf), Handlingar(.docx || .pdf), Protokoll(.docx || .pdf)
1819-KS-03, 2018-11-21: Kallelse(.docx || .pdf), Handlingar(.docx || .pdf), Kompletterande handlingar(.docx || .pdf), Protokoll(.docx || .pdf)
1819-KS-04, 2018-11-27: Kallelse(.docx || .pdf), Handlingar(.docx || .pdf), Protokoll(.docx || .pdf)
1819-KS-05, 2019-01-30: Kallelse(.docx || .pdf), Handlingar(.docx || .pdf), Protokoll(.docx || .pdf)
1819-KS-06, 2019-03-05: Kallelse(.docx || .pdf), Handlingar(.docx || .pdf), Protokoll(.docx || .pdf)
1819-KS-07, 2019-04-09/10: Kallelse(.docx || .pdf), Handlingar(.docx || .pdf), Protokoll(.docx || .pdf)
1819-KS-08, 2019-04-27: Kallelse(.docx || .pdf), Handlingar(.docx || .pdf), Protokoll(.docx || .pdf)

Aktuella styrdokument för Paraplyorganisationer där THS medverkar.

Stockholms Studentkårers Centralorganisation, SSCO

Sveriges teknologkårer i samverkan, REFTEC (.docx || .pdf)

Sveriges Förenade Studentkårer, SFS